Web Developer Learning Resources

Developer Roadmap roadmap.sh is a community effort to create roadmaps, guides and other educational content to help guide developers in picking up a path and guide their learnings. The Valley of Code The vision for The Valley of Code is…

27 views

Giới thiệu 50 dịch vụ AWS

AWS được ra mắt vào năm 2006 với 3 dịch vụ chính: Storage, Compute, Messaging Hiện nay AWS cung cấp hơn 250 dịch vụ, khiến việc chọn dịch vụ AWS để sử dụng như là đi mua sắm trong siêu…

207 views

Các bài viết ngắn phần 23

UI/UX cơ bản dành cho dev Kiến thức cơ bản về Graphic Design dành cho web developer sẽ giúp bạn, một người web developer:<br />- hiểu về sản phẩm, hiểu về người dùng<br />- hợp tác tốt với các team…

74 views

Scope trong JavaScript

Scope liên quan trực tiếp bởi Lexical Environment bởi scope liên quan đến phạm vi truy cập của biến. Mời bạn ghé đọc bài viết Lexical Environment trước nếu bạn chưa có dịp đọc nha. Bài viết này sẽ tìm…

311 views

Lexical environment trong JavaScript

Trước khi tìm hiểu về scope, scope chain, hay cả closures, bạn cần hiểu về Lexical Environment. Đây là một khái niệm nền tảng trong JavaScript. Execution Context và Callstack Nhắc lại từ bài “Điều gì xảy ra khi chạy…

847 views

Giới thiệu các bài viết về JavaScript

Trong series này, mình sẽ cùng mọi người đi tìm hiểu về JavaScript (JS).  Chuỗi bài viết này sẽ đi theo hướng trả lời các câu hỏi kiểu như cách JS hoạt động như thế nào (JS Engine), các concepts…

364 views

Các bài viết ngắn phần 17

Thuật toán là gì? Thuật toán hay giải thuật là một khái niệm quan trọng trong toán học và khoa học máy tính. Thuật toán là gì? Đầu tiên, để giải bài toán thì cần hiểu vấn đề của bài…

48 views

Các bài viết ngắn phần 16

var, let, const Ba cách giúp bạn khai báo biến trong JavaScript là sử dụng từ khóa var, let, const. var và let đều dùng để khai báo một biến có thể thay đổi giá trị được.Tuy nhiên với let…

228 views

Hàm trong Python là first-class object

Vậy first-class object là gì? <blockquote>first-class object là một thực thể (entity) được gán vào biến, lưu trữ trong các loại dữ liệu, hay sử dụng như một đối số truyền vào hàm khác, và thậm chí là trả về…

582 views