Nỗi Buồn, Cái Chết và Vẻ Đẹp

Sorrow Part 2.1 - Rajghat 1985 Sorrow !.Hầu hết chúng ta đều đang buồn phiền sorrow” theo cách này hay cách khác !. Bạn thi trượt, không có việc làm, không thành công. Bạn không thành công trong kinh doanh…

12 views

Get hurt – Tổn thương

Tại sao con người trên khắp thế giới bị "tổn thương" - "get hurt"?  Về mặt tâm lý bị tổn thương, mang gánh nặng đau đớn này suốt đời cuộc đời họ.  Và khi bộ não bị tổn thương, nó…

18 views

Nghệ thuật sống (the art of living)

Sống trong hiện tại “Present” <p style="letter-spacing: 0.2px;">Nếu bạn đã từng xem, đã từng nhìn một bông hoa. Điều gì xảy ra ?.<br></p> Xin hãy vui lòng làm theo, và bạn sẽ thấy nó cho chính mình !. Đầu tiên…

46 views