Kỹ năng tìm kiếm thông tin

Hôm nay mình và các bạn có thảo luận về kỹ năng tìm kiếm (research) thông tin. Dưới đây là ghi chú của mình để tiện tham khảo và chia sẻ.  Câu hỏi Em muốn cải thiện kỹ năng tìm…

175 views