Lexical environment trong JavaScript

Trước khi tìm hiểu về scope, scope chain, hay cả closures, bạn cần hiểu về Lexical Environment. Đây là một khái niệm nền tảng trong JavaScript. Execution Context và Callstack Nhắc lại từ bài “Điều gì xảy ra khi chạy…

847 views

Chơi cùng JavaScript

Khi học JavaScript bạn thử nghiệm các đoạn code nhỏ bằng các cách nào ? Thử xem bạn đã dùng cách nào trong các cách sau nhé!  Cách 1: Chạy chương trình với browser Tạo file index.html để chứa code…

699 views

Array

Array là gì? Mảng (array) là kiểu dữ liệu phổ biến nhất, câu hỏi về mảng thường là quan trọng trong các cuộc phỏng vấn về kỹ thuật dành cho lập trình viên.<br> Ưu điểm: Mảng (array) cho phép: lưu…

993 views

CSS trong JS là gì?

CSS trong JS hay CSS-in-JS là một thuật ngữ mô tả việc viết code style CSS trong code JS, tức viết vào file .js , .jsx thay vì viết code CSS vào file .css như bình thường. CSS trong JS ra đời khi nào? CSS-in-JS ra đời khi mà…

831 views

Gỡ lỗi chương trình

Hôm nay mình muốn nói về “Gỡ lỗi”(Debugging) , một qui trình sửa lỗi trong chương trình phần mềm. (Phần này mình được học từ khóa học online "100 days of Python" và mình thấy rất thú vị) Điều quan…

846 views

.gitkeep

Khi bắt đầu một dự án xây dựng web, một trong những công việc đầu tiên là tạo cấu trúc thư mục(code structure) cho trang web và commit cấu trúc thư mục này lên repo. Ví dụ thiết kế một…

750 views

Basic knowledges about Redis

Introduction & What is Redis? An in memory database stored by key-value, usually use as a database to cache, is very quick access. A comment on the video:  Redis is an in-memory but persistent on disk database, so it represents…

790 views