Các bài viết ngắn – phần 11

Hook Pattern Hook pattern giúp sử dụng function để tái sử dụng các trạng thái(state) xuyên suốt nhiều components trong app. React 16.8 giới thiệu Hooks, một cách mới vẫn có thể sử dụng state và lifecycle methods mà không…

Các bài viết ngắn – phần 10

Viết commit message, dễ mà khó <strong>A commit message shows whether a developer is a good collaborator</strong> Một commit message thể hiện người lập trình viên có phải là một người cộng tác tốt hay không Trong cùng một dự…

Các bài viết ngắn phần 9

danang.fyi và repo danang-cuisine <p style="letter-spacing: 0.2px;">Bạn nghĩ sao về việc contribute cho một dự án open source mà không có code? Khi trước mình cứ nghĩ là contributors thì phải code cho dự án cơ, mà thực ra hiểu…

Các bài viết ngắn – phần 8

Làm tròn số thực trong Python Làm tròn số thực trong Python là chuyện thường ngày, và tụi mình sẽ sử dụng rất nhiều trong khi học Python cùng toán cũng như trong hiển thị các số thực với một…

Các bài viết ngắn phần 7

Trực quan hóa khi chạy mã chương trình Giả sử bạn đang giả một bài toán nhưng gặp bug, thì bạn sẽ làm gì? Giới thiệu đến bạn một công cụ Visualize Code Running có tên là pythontutor.com giúp bạn xem…

Các bài viết ngắn – phần 6

Public APIs Bạn muốn làm một dự án chỉ với kiến thức frontend, và đang tìm những API được public để có sử dụng cho dự án của mình? Đó có thể là một trang web hiển thị các bạn…

Các bài viết ngắn – phần 5

Clean code <strong>Câu chuyện câu chuyện code xấu giết chết một công ty:</strong> Một câu chuyện về một dự án với một team dev vô cùng tài năng và cứng tay nghề , có giai đoạn đầu phát triển cực…

Các bài viết ngắn – phần 4

StackOverflow Survey Result 2022 StackOverflow vừa gửi đến cộng đồng lập trình viên kết quả của cuộc khảo sát với hơn 70,000 lập trình viên(LTV) trên toàn thế giới tham gia. Một số điểm thú vị ở kết quả này…

Các bài viết ngắn – phần 3

“The Tao of Warren Buffet” – “Đạo của Warren Buffet” “The Tao of Warren Buffet” – “Đạo của Warren Buffet” là một cuốn sách mỏng chứa những lời thông thái của ông được người con dâu Mary Buffet và những…

Các bài viết ngắn – phần 2

Những kỹ năng vô hình <strong>KỸ NĂNG LÀ TẤT CẢ MỌI THỨ&nbsp;</strong> Đúng vậy, tất cả những gì bạn làm trong công việc đều là kỹ năng: cách bạn nói chuyện với mọi người trong phòng nghỉ, ghi nhớ ngày…