Một câu chuyện hài rất dài

Thường thì mọi người sẽ ít khi tự bốc phốt chính mình lắm(mình nghĩ vậy), nhưng trong bài post này, là những kỷ niệm vui(buồn) của mình, mình lưu lại để hồi đọc lại, để biết bản thân trước giờ…