.gitkeep

Khi bắt đầu một dự án xây dựng web, một trong những công việc đầu tiên là tạo cấu trúc thư mục(code structure) cho trang web và commit cấu trúc thư mục này lên repo.

Ví dụ thiết kế một cấu trúc thư mục như thế này cho một trang web đơn giản:

src/
|-- assets/
    |-- images/
|-- styles/
    |-- main.css
index.html
README.md

Tuy nhiên, khi thực hiện thao tác để commit cấu trúc thư mục này thì mình chỉ thấy có file index.html và file src/styles/main.css thay đổi để commit mà thôi!

Điều này cũng có nghĩa là khi code push lên repo của mình thì sẽ không có cấu trúc như mình mong muốn!

Vậy làm thế nào để có thể commit các thư mục trống không chứ file như assets , assets/images lên git?

Câu này mình nghĩ là khá đơn giản, bạn có thể lên google và search “How to keep empty folder on git” là sẽ có ngay câu trả lời.

Đó là dùng file .gitkeep đặt vào trong thư mục trống đó.

Thế là đã có thể commit lên được rồi. Và đây là kết quả.

Như tại sao lại là file .gitkeep nhỉ? Liệu có thể là file khác được không?

 

Câu trả lời là

Bạn có thể đặt bất cứ file nào, text.txt hay thậm chí là .gitignore.

Tuy nhiên vì mục đích của file này là giữ cho một thư mục có thể trống, theo nghĩa đen của nó, nên theo cách làm tiêu chuẩn sẽ là một file có đủ ý nghĩa trên:

👉 .gitkeep là file ẩn

👉 .gitkeep mang ý nghĩa đúng với vai trò của nó

Hi vọng bạn sẽ nhớ đến .gitkeep khi cần commit thư mục trống và hiểu thêm vì sao lại dùng bạn ấy nhé. Cơ mà nói chứ bạn sẽ ít xài lắm, vì thư mục có khi nào trống đâu haha.

Happy Coding!

BeautyOnCode.

Nếu bạn nghĩ những nội dung này là hữu ích, bạn có thể khích lệ mình bằng cách:

Mời mình ☕️ cafe qua Ko-fi hay Momo

Theo dõi 👀 để nhận các bài viết mới trên: Careerly, fanpage, linkedin

🤘 Nhắn mình nhé 🤘

Hẹn gặp mọi người một ngày nào đó!

8 thoughts on “.gitkeep

  1. I just wanted to express my gratitude for this post. It has been immensely helpful in solving a problem I was facing. Thank you for sharing your knowledge and expertise!

  2. Your post is a treasure trove of knowledge! It’s evident that you have a passion for the subject and have taken the time to compile valuable information. Thank you for your hard work!

  3. Thank you for this informative and well-written post. It’s evident that you’ve put a lot of effort into research and crafting an engaging article. Your work is highly valuable!

  4. Thank you for this well-structured and insightful post. It’s evident that you have a thorough understanding of the topic, and your explanations are clear and concise. Keep up the great work!

  5. I wanted to take a moment to appreciate the helpfulness of this post. It clarified several doubts I had and presented the information in an organized manner. Great work!

  6. I just wanted to drop a quick note to say how much I enjoyed reading your post. It’s evident that you have a deep understanding of the subject matter, and your insights are enlightening. Great job!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RELATED POST

Web Developer Learning Resources

Developer Roadmap roadmap.sh is a community effort to create roadmaps, guides and other educational content to help guide developers in…

Git

Bài này note lại vài tài liệu hay về git. How Git Commands work? https://www.youtube.com/watch?v=e9lnsKot_SQ Git Merge vs. Git Rebase…

Relation fields in Django Rest Framework Serializer

The Django model offers various types of relationships such as OneToOneField, ForeignKey, ManyToManyField, and GenericForeignKey.  To present or write data…

Tìm hiểu về DNS

DNS là gì ? Người dùng sử dụng web thông qua các tên miền (domain) của trang web như beautyoncode.com. Các…

%d bloggers like this: