[Leetcode] 190. Reverse Bits

Hôm nay mình sẽ mở đầu cho series giải đề trên leetcode 🥳  Vì khả năng còn rất có hạn nên mình sẽ chọn những bài dễ làm trước hehe.  Bài đầu tiên là 190. Reverse Bits Reverse bits of a…

720 views

Iterable, Iterator và Generator trong Python

Chào cả nhà 🥳! Chào BeautyOnCode  🤣  Just for vui tí, thực ra đó là cách gia đình mình chào nhau dạo gần đây lol  Ba bảo: "Chào Minh Hoàng!". Chicken bảo: "Chào Ba Lộc!" . Mẹ Út bảo: "Chào Minh Hoàng". Chicken bảo:…

1,564 views

Lỗi và xử lý ngoại lệ trong Python

Hôm ni, mình học tiếp về bạn "Lỗi và ngoại lệ", bài blog tiếp theo nằm trong series "Khám phá Đại Bản Doanh Python", thuộc phần Python Tutorial nha.  Ở bài này, mình sẽ đi tìm hiểu các loại lỗi và ngoại…

816 views

Asking to know basic about HTTP Cache

The fastest HTTP request is the one not made. _ Unknown Today, we learn about HTTP Cache - the key of fastest HTTP request by some questions What is Caching? Caching is a technique that stores a copy of a given resource and…

52 views

Cấu trúc dữ liệu​ trong Python

Chào mừng mọi người đến với bài post tiếp theo của phần "The Python Tutorial" của series "Khám phá Đại Bản Doanh Python". The Python Tutorial mang đến những khái niệm và các tính năng cơ bản nhất của Python và cú pháp…

751 views

I/O trong Python

Hôm ni, mình học tiếp về bạn "Đầu vào, đầu ra trong Python", bài blog tiếp theo nằm trong series "Khám phá Đại Bản Doanh Python", thuộc phần Python Tutorial ạ. (Những nội dung trong bài series này từ chủ yếu mình…

750 views

Điều khiển luồng dữ liệu trong Python

Chào mừng mọi người đến với bài post tiếp theo của phần "The Python Tutorial" của series "Khám phá Đại Bản Doanh Python".  The Python Tutorial mang đến những khái niệm và các tính năng cơ bản nhất của Python và cú…

470 views