Chiếc máy tính PI(Python Interpreter)

Chào mừng mọi người đến với phần "The Python Tutorial" của series "Khám phá Đại Bản Doanh Python". The Python Tutorial mang đến những khái niệm và các tính năng cơ bản nhất của Python và cú pháp của nó. Những nội dung…

1,005 views

Mô đun và Gói trong Python

Chào mừng mọi người đến với bài tiếp theo của phần "The Python Tutorial" của series "Khám phá Đại Bản Doanh Python". Bài trước, mình đã học thêm về "Cấu trúc dữ liệu trong Python". Hôm ni, mình học tiếp về bạn "Mô-đun" nha.…

199 views

Tài liệu học và nghiên cứu Python

Chào mừng mọi người đến với bài cuối cùng của phần "Lượn lờ cùng Python" của series "Khám phá Đại Bản Doanh Python" ♣ Tài liệu videos và audio cho người học và nghiên cứu Python Những nội dung trong bài series…

951 views

Ai đã thành công cùng Python?

Chào mừng mọi người đến với bài post thứ hai của phần "Lượn lờ cùng Python" của series "Khám phá Đại Bản Doanh Python"(Overview của series nằm ở đây ạ) Trong phần này, tụi mình sẽ cùng nhau dạo quanh quanh…

1,082 views

Bắt đầu với Python

Chào mừng mọi người đến với bài post thứ ba của phần "Lượn lờ cùng Python" của series "Khám phá Đại Bản Doanh Python" Trong phần này, tụi mình sẽ cùng nhau dạo quanh quanh những phần ngoài lề trước khi…

994 views

Python có thể dùng để làm gì nhỉ?

Chào mừng mọi người đến với bài post đầu tiên của phần "Lượn lờ cùng Python" của series "Khám phá Đại Bản Doanh Python"(Overview của series nằm ở đây) Lượn lờ mang nghĩa như cưỡi ngựa xem hoa vậy đó. Với…

1,210 views