Giúp robot Reeborg vượt thử thách

Reeborg's world là một trang web được thiết kế cho việc học lập trình, cụ thể là thực hành lập trình Python. Điều thú vị ở đây là trong thế giới Reeborg's World, việc thực hành Python chính là điều khiển…

717 views

Lớp trong Python

Hôm ni, mình học tiếp về bạn “Lớp(class) trong python”, bài blog tiếp theo nằm trong series “Khám phá Đại Bản Doanh Python”(nội dung trong bài series này từ chủ yếu mình lấy từ python.org rồi viết lại hoặc dịch lại theo ngôn ngữ…

1,539 views