Các bài viết ngắn phần 27

What we look for in resume? Đầu năm mình muốn giới thiệu đến bạn một bài viết rất hay của chị&nbsp;<a href="https://huyenchip.com/" target="_blank" rel="noopener">Huyền Chip</a>&nbsp;(tác giả cuốn sách Designing Machine Learning Systems - Amazon #1 bestseller in AI).&nbsp; Ở góc…