Tài liệu học và nghiên cứu Python

Chào mừng mọi người đến với bài cuối cùng của phần "Lượn lờ cùng Python" của series "Khám phá Đại Bản Doanh Python" ♣ Tài liệu videos và audio cho người học và nghiên cứu Python Những nội dung trong bài series…

951 views

Ai đã thành công cùng Python?

Chào mừng mọi người đến với bài post thứ hai của phần "Lượn lờ cùng Python" của series "Khám phá Đại Bản Doanh Python"(Overview của series nằm ở đây ạ) Trong phần này, tụi mình sẽ cùng nhau dạo quanh quanh…

1,082 views

Bắt đầu với Python

Chào mừng mọi người đến với bài post thứ ba của phần "Lượn lờ cùng Python" của series "Khám phá Đại Bản Doanh Python" Trong phần này, tụi mình sẽ cùng nhau dạo quanh quanh những phần ngoài lề trước khi…

994 views

Python có thể dùng để làm gì nhỉ?

Chào mừng mọi người đến với bài post đầu tiên của phần "Lượn lờ cùng Python" của series "Khám phá Đại Bản Doanh Python"(Overview của series nằm ở đây) Lượn lờ mang nghĩa như cưỡi ngựa xem hoa vậy đó. Với…

1,210 views