Giá trị cốt lõi của Finhay(ETF)

Các bạn biết không, nhà đầu tư thành công nhất thế giới Warrant Buffet và Tony Robbins, huấn luyện viên sự nghiệp nổi tiếng, đều khuyến khích mọi người mua ETF để tích lũy tài chính và lên kế hoạch…

168 views

Chia sẻ từ cộng đồng Finhay

Chào cả nhà, mình là Graphic D Thanh, tham gia cùng Fin được hơn 3 tháng. Mình vẫn hay tàu ngầm trong group lúc lặn lúc chìm. Hôm rồi vì ham tiền thưởng bảo trì mà chơi #welcometofinhay may sao…

46 views