[Leetcode] 94. Binary Tree Inorder Traversal

Tuần này, mình cùng giải tiếp một bài leetcode về binary tree, 94. Binary Tree Inorder Traversal Đề bài: Given the root of a binary tree, return the inorder traversal of its nodes' values. Ví dụ 1 Input: root = Output:…

754 views

Lớp trong Python

Hôm ni, mình học tiếp về bạn “Lớp(class) trong python”, bài blog tiếp theo nằm trong series “Khám phá Đại Bản Doanh Python”(nội dung trong bài series này từ chủ yếu mình lấy từ python.org rồi viết lại hoặc dịch lại theo ngôn ngữ…

1,653 views

[Leetcode] 190. Reverse Bits

Hôm nay mình sẽ mở đầu cho series giải đề trên leetcode 🥳  Vì khả năng còn rất có hạn nên mình sẽ chọn những bài dễ làm trước hehe.  Bài đầu tiên là 190. Reverse Bits Reverse bits of a…

738 views

Iterable, Iterator và Generator trong Python

Chào cả nhà 🥳! Chào BeautyOnCode  🤣  Just for vui tí, thực ra đó là cách gia đình mình chào nhau dạo gần đây lol  Ba bảo: "Chào Minh Hoàng!". Chicken bảo: "Chào Ba Lộc!" . Mẹ Út bảo: "Chào Minh Hoàng". Chicken bảo:…

1,587 views

Lỗi và xử lý ngoại lệ trong Python

Hôm ni, mình học tiếp về bạn "Lỗi và ngoại lệ", bài blog tiếp theo nằm trong series "Khám phá Đại Bản Doanh Python", thuộc phần Python Tutorial nha.  Ở bài này, mình sẽ đi tìm hiểu các loại lỗi và ngoại…

825 views

Asking to know basic about HTTP Cache

The fastest HTTP request is the one not made. _ Unknown Today, we learn about HTTP Cache - the key of fastest HTTP request by some questions What is Caching? Caching is a technique that stores a copy of a given resource and…

59 views

Cấu trúc dữ liệu​ trong Python

Chào mừng mọi người đến với bài post tiếp theo của phần "The Python Tutorial" của series "Khám phá Đại Bản Doanh Python". The Python Tutorial mang đến những khái niệm và các tính năng cơ bản nhất của Python và cú pháp…

763 views