Các bài viết ngắn phần 29

90 ngày học devops Nếu bạn muốn học devops mà chưa biết bắt đầu từ đâu thì repo này có thể là tín hiệu vũ trụ gửi đến bạn ;) Thử mỗi ngày giành ra một giờ để học, trong…

58 views

Các bài viết ngắn phần 27

What we look for in resume? Đầu năm mình muốn giới thiệu đến bạn một bài viết rất hay của chị&nbsp;<a href="https://huyenchip.com/" target="_blank" rel="noopener">Huyền Chip</a>&nbsp;(tác giả cuốn sách Designing Machine Learning Systems - Amazon #1 bestseller in AI).&nbsp; Ở góc…

62 views