Viết gì đây?

Tui chơi blog lâu rồi, mà đa số là vụt đến rồi vụt đi, kiểu như vào thả tí cảm xúc rồi lại biến mất Nhìn lại bài viết từ 2012, tôi tự hỏi mình đã bao giờ nghiêm túc…

223 views

Mở hàng blog nào

Mark Twain từng nói rằng “Con người ta có hai ngày quan trọng nhất trong cuộc đời. Một là ngày ta được sinh ra và hai là khi ta biết ta sinh ra trên cõi đời này để làm gì”.…

303 views