9 lỗi người mới học React thường gặp

Dưới đây là tóm tắt của mình cho bài viết "Common Beginner Mistakes with React" của tác giả Josh W. Comeau. Bạn ghé blog gốc của tác giả đọc bản tiếng anh nhé. Lỗi 1: Phép so sánh với 0…

194 views