Viết gì đây?

Tui chơi blog lâu rồi, mà đa số là vụt đến rồi vụt đi, kiểu như vào thả tí cảm xúc rồi lại biến mất Nhìn lại bài viết từ 2012, tôi tự hỏi mình đã bao giờ nghiêm túc…

223 views