Các bài viết ngắn phần 30

9 lỗi người mới học React thường mắc phải <font color="#333333" face="Open Sans, -apple-system, system-ui, system-ui, Roboto, Helvetica Neue, Segoe UI, Apple SD Gothic Neo, Noto Sans KR, Malgun Gothic, sans-serif"><b>Lỗi 1: Phép so sánh với 0</b></font><br> Dòng code dưới…

Các bài viết ngắn phần 28

20 câu hỏi phổ biến nhất về React Nếu bạn là React developer, thử trả lời 20 câu hỏi phổ biến nhất về React sau: React là gì và lợi ích của React ?2. DOM ảo là gì và cách…