[Sách] Khi Hơi Thở Hoá Thinh Không – Paul Kalanithi

(Image by bluemoonjools from Pixabay) "Khi hơi thở hoá thinh không" là một cuốn sách kỳ lạ, viết về một đề tài thật khó mà hiểu được nếu bản thân chưa hề có kinh nghiệm trải qua chuyện tương tự…

470 views