Tên trộm thời gian

Hồi trước Tết, mình đã viết xong phần "Lượn lờ cùng Python" nằm trong series đầu tiên của blog "Khám phá Đại Bản Doanh Python" rồi. Đang trên đường suôn sẻ học hành soạn bài ôn tập siêng năng rứa,…

49 views