Theo dõi và quản lý bản tin công nghệ (tech newsletters)

Nếu bạn nghĩ những nội dung này là hữu ích, bạn có thể khích lệ mình bằng cách: – Mời mình  cafe qua Ko-fi hay Momo – Theo dõi  để nhận các bài viết mới trên: Careerly, fanpage, linkedin – Comment góp ý để các bài mình…

248 views