Không hiểu biết thì không thể thương yêu

Dưới đây là một đoạn hội thoại giữa Bụt và vua Pasenadi về "tình yêu": Vua Pasenadi hỏi Bụt: – Sa môn Gotama, có người nói rằng ngài chủ trương không nên thương yêu, bởi vì càng thương nhiều thì…

266 views